Rutebilhistorisk Forening

avd. Sunnmøre

Org, nr: 989 030 981

 

ÅRSMØTE  2019

Årsmøte for Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre på Rutebilhistorisk Senter EFB, Lyngholmvegen 333, Ellingsøya

 Laurdag 23. februar 2019 kl.14.00

 

Sakliste:

1   Opning

2   Val av møteleiar, refernt og 2 medlemer til å skrive under årsmøtereferatet.

3   Godkjenning av innkalling.

4   Årsmelding 2018

5   Årsregnskap 2018

6   Vedtektsendringar

7   Innkomne forslag *

8   Val

 

* Forslag til behandling på årsmøtet må være styret v/leiar Petter K. Ulvestad

 (nume-as@outlook.com,  postadresse: Skulehagen 13, 6265 Vatne) i hende seinast 16. februar 2019.

 

Etter den formelle delen av årsmøtet, vil det verte servert følgjande tema:

- Aktuelt

Orientering om status og drift av Rutebilhistorisk Senter EFB AS.

 

Enkel servering og lotteri, hugs kontantar!

 

Vel møtt!

 

Vatne 28.01.2018

v/Petter K Ulvestad