MEDLEMSMØTE HOS NETTBUSS MØRE OG FJORD1 BUSS MØRE I VÅGAVEIEN torsdag 12. april kl. 1900.

De fleste ramla ved ankomst innom det strategiske sjåførrommet i første etasje, så det ble litt drøs før vi rusla trappa opp til andre etasje og møterommet der. Anlegget i Vågaveien har fått ei merkbar oppussing, der det nå lever to busselskap side om side i samme bygg. Vi var ca. 20 personer frammøtt til ei hyggestund og orientering om drifta i Vågaveien etter den nye situasjonen med anbud fra nyttår.

To som er godt kjent på huset fortalte og viste oss rundt. Jan Lien fortalte om en god sameksistens mellom de to selskapa som nå residerer sammen. De leiger busser av hverandre, og parkering har også godt fint. Fjord1 parkerer ned mot vollen mot innfartsvegen og fjorden, og Nettbuss Møre har sitt materiell parkert rundt huset og verksted.

Til anbudet ble det kjøpt 54 nye busser og en brukt. De nye er 21 Säffle, 24 bybusser fra Polen, 9 Vidre Horisont'er.

RHF Sunnmøre har fått avtale om leige av 4 løp i carportene øverst på området. Dette er langtidsleige med Nettbuss, og det er snakk om meget tilfredsstillende leigevilkår!

Hans Olav Drabløs, nå daglig leder for Team Verkstedsenter Møre AS, orienterte om dette nye selskapet. Det består av Skodje Lakktech, Møre Auto i Furene/Volda, i tillegg til verkstedet i Vågaveien. På sistnevnte verksted har det vært store omveltninger, siden anbudet medførte en reduksjon fra 80 til 20 stasjonerte Nettbuss-vogner i Vågaveien. Dette medførte igjen 6 mann i minus på verkstedet, men en er nå i gang med gjenoppbygging av miljøet der, for arbeid er det nok av.

Hans Olav var guide rundt på resten av anlegget, som har blitt pussa opp for 25 mill. kroner. For verkstedet sin del har dette bestått i ny vaskehall, div. teknisk, samt ei ny innebygd grav. Lyse, trivelige lokaler med moderne løsninger, iallfall sett i forhold til at dette er et bygg som etterhvert er noen år gammalt.

Servering fikk vi også. Karbonadesmørbrød gjorde godt som kveldsmat!

Vågaveien er fremdeles et strategisk viktig bussanlegg, som en nok må si har styrka seg etter at to busselskap nå har base her. At selskapa på sikt kanskje blir ett Nettbuss-selskap, det vil tida vise. Antakelig vil en ha anbudskonkurransen i "Mørebil-området" unnagjort før en evnt. går videre med en slik prosess. At Vågavei-selskapet til Lande som huseiger har gjort en grundig og god jobb med renovering av anlegget, har gjort det til en moderne og god arbeidsplass for både sjåfører, administrasjon og verkstedansatte.

RHF Sunnmøre takker for hyggelig mottaking, interessant orientering og ei hyggestund med god mat. Takk for oss for denne gang!

Ola A. Rangsæter

referent