MEDLEMSMØTE RHF SUNNMØRE, ONSDAG 31. OKTOBER 2012

- På besøk hos Vegsund Slip A/S og Nordvest Skipsfartshistorisk Selskap!

Heldigvis er det slik at det er mange ulike miljø som har sans for god, gammal motorlyd og historikk og vernearbeid rundt tekniske kulturminner - slik som oss i RHF. Gjennom vårt samarbeid med Sunnmøre Museum har vi hatt en del med motor- og båtmiljøet der å gjøre, men det er også andre i nærområdet som driver med museumsarbeid innen båtmiljøet.

Rundturen starta med orienteringer til ei lita, men lydhør gruppe besøkende.

Vegsund Slip har faktisk eget museum. Midt på verftsområdet ligger det gamle trehuset "Lehmann-huset", og her har motorentusiaster både i bedrifta og miljøet i Nordvest Skipsfartshistorisk Selskap bygt opp ei stor samling av motorer og andre interessante gjenstander og bilder fra skipshistoria i regionen. "Lehmann-museet" har navnet sitt etter Alfred Otto Lehmann som starta med slip i Vegsund i 1923.

I Lehmann-kjelleren fantes alle mulige typer motorer, og på loftet var det samling av bl.a. mye ferjerelatert materiell.

Det er familien Drønnen som driver Vegsund Slip i dag, og som har bygt opp firmaet gjennom generasjoner. Den første Drønnen i denne slekta var opprinnelig Austefjording. Han het Rasmus Olai Hanssen Langvatn og var fra Hansgarden på Langvatn i Austefjorddalen. Han var født i 1855, og var ikke odelsgut. Dermed måtte han ut i verda, og som tømmermann og båtbygger havna han etter ei tid på Dryna der han arbeidde på handelshuset. Her vart han gift, og tok navnet Drønnen. I 1912 flytta han med familien til Hessa, og fra Skarbøvika har Drønnen-familien i Ålesundsområdet vokst fram.

Arne Drønnen forteller fra tidligere tider ved Vegsund Slip. En aktiv og kunnskapsrik senior i Drønnen-slekta. På bildet til høgre ser vi Arne ved en restaurert Voldamotor.

Aksjeselskapet Brødrene Drønnen starta slipp og mek.verksted i Skarbøvika rundt 1930, men i 1948 overtok Leif Drønnen Vegsund Slipp som tidl. nevnte Lehmann hadde drevet der. Leif ville bygge opp sitt eget foretak, og ikke jobbe under sin eldstebror i Skarbøvika. Etter at Leif døde tidlig, overtok broren Sigfred i Vegsundet. Firmanavnet ble dermed fra 1957 Vegsund Slip A/S. Det var kona til Sigfred, Rigmor, som administrerte selskapet, og det vart bygt bolig over verkstedbygninga. Her voks sønnene Nils Kristian og Sindre opp, og det er denne generasjonen Drønnen som driver i Vegsundet i dag.

Mye interessant å studere, ikke minst den store bildesamlinga i alle etasjer i Lehmann-huset. Til høgre; fra omvisninga i verktøyavdelinga.

Vi besøkende ankom Vegsund Slip etter mørkets frembrudd denne seinhøstkvelden, til hektisk aktivitet med oppstilling og prøvestarting av ulike motortyper. Noen av motorene var litt gretne og startleie, mens andre kom på første forsøk og puldra fint i veg. Det var tydelig at hver motor hadde sin mann som virkelig kunne knepa ved start - eller kanskje er det hver mann som har sin favorittmotor? Som leder for dugnadsgjengen står Nils Kristian Drønnen, og han ønska oss velkommen. Også hans onkel Arne fortalte fra sin lange bakgrunn i bransjen og familiebedrifta. Litt om den imponerende dugnadsinnsatsen til Nordvest Skipshistorisk Selskap ble også gått gjennom, før vi starta på ei synfaring over hele verftet.

,

Vår omviser; dugnadsleder Nils Kristian Drønnen ved sida av en Callesen-motor. Til høgre har en gjennomrestaurert motor av samme merke blitt blåst i gang, og forsamlinga klapper takta til den stødige gangen.

Motormuséet hos Vegsund Slip har ei imponerende samling av motorer av alle størrelser, og de fleste har som nevnt tilhold i utstillingslokalet Lehmann-huset. Nordvest Skipshistorisk Selskap har gjort grundige undersøkelser, og har registrert over 50 lokale motorprodusenter i regionen. Volda-motoren er et av de mest kjente merkene, og av denne typen har dugnadsgjengen restaurert bl.a. motoren "Rust-Randolf". Brødr. Drønnen laga også egne motorer. På slutten av '40-åra ble det produsert 8 semidieselmotorer med en og to sylindre hhv 60 og 130 hk. Dette var regna som utfyllingsarbeid hos Brødr. Drønnen, og ble aldri noe stort satsingsområde.

Oppstart av småmotorer, startvillige i varierende grad.                                         Også dokkområdet ble besøkt i måneskinnet.

På rundturen på verftet fikk vi se romslige haller med moderne utstyr, et rikholdig verktøylager, og en platekutter som jeg trur særlig imponerte de fleste som såg demonstrasjonen. Vi gikk rundt i dokk-området, der det låg skip og ferjer. Ferjereparasjon og -vedlikehold er en stor markedsdel av Vegsund Slip si omsetning, og de har på området bygt et komplett, funksjonelt ferjeleie. På denne måten kan mannskapet på ferjene ta med bilene sine når ferja skal på verksted, og få bilene på land uten å måtte gå til nærmeste ferjeleie. Meget populært tilbud, iflg. Nils Kristian "Kikkan" Drønnen. Det er også på tale å kjøpe ei ny, større flytedokk til erstatning for den som finnes på verftet i dag. Med større og større skip er det om å gjøre å holde seg parat og være på hogget.

"........som ein båt på land"  synger Hellbillies om..."          Kristoffer Emblem ved sida av en propell på bilferja "Geiranger" som ble bygd ved Volda Mek. Verksted mot slutten av 70-tallet. Egentlig ikke noen stor innretning når en tenker på hvor stort fartøyet egentlig er!

Vegsund Slip har i dag agentur på Cummins-motorer for mellomstore fartøy. Tidligere var det de danske Callesen-motorene som ble forhandla i Vegsundet. Slike finnes det flere av i samlinga i Vegsundet, og den største av de ble blåst i gang til vår store fornøyelse i en av hallene som en "grande finale" på rundgangen på området. Mektig motorlyd av den gode, gamle sorten!

Fra "Vegsund ferjekai". Slip'en har kjøpt et nedlagt kaianlegg, og montert opp på verftsområdet. Meget populært blant ferjemannskap som har med bilene sine ombord når ferja går til slip.

Så samla vi oss oppe i kantina, og her ble det diska opp med alskens søtsaker og gode kaker. Nå var det visst nokså vanlig med kakeservering på dugnadskveldene, så kanskje er dette noe vi kan ta lærdom av i RHF??? Vertskapet vårt var interesserte i å høre litt om RHF og det vi driver med, så vi ga en gjennomgang på hvordan foreninga er oppbygt og hva våre aktiviteter er. Vi får invitere til gjenvisitt når Rutebilhistorisk Senter EFB er klart til å ta imot gjester!

Fra kakebordet i kantina. Det verste var at dette ikke var noe særsyn for dugnadsgjengen i Vegsundet! Kaker hørte med til hver eneste onsdagsdugnad. Noe å lære av for oss RHFere?

Vi takker for hyggelig mottakelse, omvisning og traktering i dette entusiastiske, tradisjons- og kunnskapsrike historiske miljøet hos Vegsund Slip A/S. Etter besøket sitter vi igjen med gode inntrykk fra ei moderne og framtidsretta bedrift som virkelig tar vare på historia - både egen og generelt fra den maritime motorbransjen.

Tusen takk for oss!

for RHF Sunnmøre - Ola Rangsæter