ÅRSMØTE I RHF AVD. SUNNMØRE
lørdag 18.03.17 kl. 1200 på Rutebilhistorisk Senter EFB
 
Ikke for å hovere eller skryte, men det er så utrulig kjekt å kunne samle medlemmer til møte i eget hus! Det er mange hyggelige lånte kantiner og garasjer som blir brukt som møtelokaler, men å samles i eget bygg er helt fantastisk. Vi på Sunnmøre kan bare oppfordre alle som har sjansen til å realisere drømmen om eget bygg til: Å gjøre det!! Det skal økonomisk sunt bondevett til, og det er mye arbeid og kostnader med det, men du verden som det hjelper på dugnadsånda og moralen.
 
All ære til de trufaste personene som stiller opp på alle dugnader og som legger til rette slik at vi "besøkende" kommer til ryddig og velstelt medlemslokale. Denne lørdagen var vi frammøtt totalt 35-36 personer, 32-33 stemmeberettigede; ingen voterende avstemminger krevde nøyaktig fintelling. Folk hadde møtt opp fra både søre luten, og nordflanken vår på sør- og østsida av Romsdalsfjorden (Vestnes og Rauma kommuner, som hører til avd. Sunnmøre i RHF-sammenheng, sjøl om de fogderimessig ligger i Romsdal), og så de fleste frammøtte som var fra midtre Sunnmøre og Ålesundregionen.
 
Leder hadde sjukefravær, så sekretæren ønska velkommen til møtet, og foreslo Tor Sindre Grønningsæter som møteleder. Som referent ble Ola Rangsæter valgt, til å skrive under referat sammen med møteleder, ble valgt Ove Moen og Leif Johnny Olestad.
 
Alle formaliteter ble gjort unna på greit og uproblematisk vis, vi hadde et ryddig regnskap som dog ble litt forenkla presentert, i og med at kasserer også hadde måtte melde forfall til årsmøtet.
 
Valg ble gjort ved Leif Jon Masdal fra valgnemnda, og resultatet ble som følger:
 
·         Leder                    Petter K. Ulvestad 1 år
·         Nestleder              Tor Sindre Grønningsæter (web-ansvarlig) 2 år
·         Kasserer               Jan Arild Refsnes (valgt for 2 år i 2016)
·         Sekretær              Ola A. Rangsæter 2 år
·         Styremedlem 1     John Andreas Storås (valgt for 2 år i 2016)
·         Styremedlem 2     Tor Bakke 2 år
·         Styremedlem 3     Hans Olav Drabløs 2 år
·         Varamedlem 1      Fridtjof Buset 1 år
·         Varamedlem 2      Mathias Lerstad 1 år
 
·         Valgnemnd: Ove Moen, Per Birger Eliassen, Bjørn Seterbakken
·         Revisorer: Stein A. Roald og Tom Arild Eide (varsla at de kun tar ei periode til, 1 år)
·         Museumsnemnd: Kristoffer Emblem og John Andreas Storås
1
Fra venstre; Mathias Lerstad, Ola A. Rangsæter, Tor Sindre Grønningsæter, John Storås, Hans Olav Drabløs, Fridtjof Buset, Petter K. Ulvestad og Tor Bakke.
 
Etter det formelle årsmøtet, ble det servert kaffe, kaker og vafler. Senteret har også fått sin egen, tidsriktige brusautomat! En femtilapp ble avkrevd til dekking av serveringa, for som huseigere må vi holde økonomien på stram line. Det ble orientert om status og drifta av Rutebilhistorisk Senter EFB, der RHF Tekstillageret nå er godt i gjenge. I tillegg er eget utstillingsrom under etablering, og dokumentarkiv fra de fleste sunnmørske rutebilbedrifter er også på plass. Her er arbeidet i gang med en kritisk gjennomgang og sortering. Det ble deretter litt orientering av planlegginga av RHF Veteranbusstreff 2018 i Ulsteinvik. Det meste er klart, men mye detaljarbeid må på plass i året som kommer. For å komme i treff-stemning igjen, tok vi gjensyn med filmen som Ålesund Smalfilmklubb laga for oss under RHF Veteranbusstreff 2000 i Ålesund.
2
 
Mens praten og kaffedrikkinga fortsatt stod på, gikk billettørene Per Birger Eliassen og John Andreas Storås i gang med loddsalg. Vi hadde kjøpt inn 400 lodd på blokker, men dette viste seg å være ei blemme; her kunne vi solgt mye mer! Det bugna av lotterigevinster som snille bidragsytere hadde gitt oss. Et par personer i forsamlinga utmerka seg med å vinne en bråte med gevinster, så de ble sterkt råda til å spille Lotto denne lørdagen - i tilfelle vinnerlykka fortsatte utover kvelden!
 
3
4
 
Til ei samling som dette er det verkstedhallen som må brukes, møterommet blir for lite. Når det var såpass kaldt ute som det var denne dagen, merker vi at vi bør få på plass isolerte porter i denne delen av bygget. Byggtørka vår hjelper på, men med bedre isolering kunne vi latt ei varmepumpe gjøre verkstedet enda lunere og triveligere! Alt dette står på ønskelista vår, så når økonomien tillater det, blir det vel ei råd med det.
 
Takk til alle som møtte opp, omlag 1/3 av medlemsmassen er ikke så aller verst frammøte fra et relativt tungreist nedslagsområde.
 
Ola A. Rangsæter
referent