Årsmelding 2011

  

Rutebilhistorisk Forening, avd. Sunnmøre hadde årsmøte 1.2.11 i kafeteriaen på Sunnmøre Museum. Følgende styre ble valgt:

 

                Jan Arild Refsnes, leder                      1 år

                Petter K. Ulvestad, nestleder               2 år

                Jan O. Lien, kasserer                          1 år (ikke på valg)

                Ola A. Rangsæter, sekretær                2 år

                Leif Jon Masdal, styremedlem             1 år (i.p.v.)

                Tor Bakke, styremedlem                      2 år

                John Andreas Storås, varamedlem      1 år

                Tor Sindre Grønningsæter, web-ansv. 2 år

               

-    Revisorer Stein A. Roald og Tom Arild Eide valgt for 1 år.

-    Museums- historikk/dok.komite Per Birger Eliassen, Tor Sindre Grønningsæter og Einar       Skjegstad valgt for 1 år.

-    Valgkomite: Kristian Weiberg Olsen, Fridtjof Buset og Hallvard Norvik.

 

Styreaktiviteten i foreninga har vært begrensa i løpet av 2011, men styret hadde møte 24. mars. Det har likevel skjedd mye positivt.

 

·   ”Byrunde”/vårslepp 7. mai sammen med Storfjordens Automobilklubb; her stilte Tommen med   Glomsetruta, Steinar Hustøft med Brusdalsruta og SAK med Stranda-Sykkylven-Bedforden.

·    Medlemsutflukt til Straumen Bil i slutten av mai var et flott besøk hos ei interessant bedrift. Godt frammøte.

·    GMC’en fikk montert nyoverhalt bakaksel i vår, og er nå i svært god stand!

·    ”Sparegrisen” deltok på RHFs landsmøteutstilling i Drammen først i juni, med den vanlige gjengen fra søre luten.

·    Utflukt til Vognmannen 2011 på Vinstra. Noen reiste nedover som tilskuere, og så hadde Tommen med seg Federalen. John Storås var transportør av bussen, og også deltaker med sin bil.

·    ”Motorhistorisk dag” på Sunnmøre Museum i august. Tross et ufyselig vær og at arrangementet ble flytta på kort varsel pga. nasjonal sørgedag, ble det utrulig nok et godt besøk på museet denne dagen.

·    Markering av bompengeslutt for Skodjebrua ble gjennomført med fin profilering av busser fra RHF avd. Sunnmøre. Jan Arild Refsnes med Skodjeruta, Tommen med Glomsetruta og Steinar Hustøft med Brusdalsruta deltok. Flott arrangement i nydelig vær. God markering av RHF med bl.a. fylkespolitikere til stede.

·    Medlemsutflukt til Rolls-Royce i Brattvåg. Bra interesse, og John Storås stilte med Valldalbussen til transport.

·    RHF-tur til Tyskland med ”OKB” (Ola og Kåres Bussreiser…) hadde mange av våre medlemmer som deltakere.

·    Tommen har fått reist garasjebygg for lastebil på Glomset, som tilbygg til bussgarasja.

·    Nettbuss Møre har inngått avtale med RHF avd. Sunnmøre om disponering av 4 løp i Vågaveien til våre busser.

·    Kombien har fått ei omfattende renovering inkl. nye dekk i 2011, og den ventes ferdigstilt våren 2012.

·    T-1047 har fått fornya rammeverket som også har blitt sandblåst og lakka, men mye gjenstår.

·    Åpen garasje under førjulssøndag på museet 4. desember.

 

Medlemstallet har i 2011 gått ned fra 98 til 94 medlemmer, så vi har, som alltid, en jobb å gjøre i vervesammenheng.

 

 

Volda, 13.1.12

Ola A. Rangsæter, sekretær