Årsmelding 2012

 

Rutebilhistorisk Forening, avd. Sunnmøre hadde årsmøte 1. mars 2012 i kafeteriaen på Sunnmøre Museum. Følgende styre ble valgt:

 

·         Leder: Jan Arild Refsnes                                                                       gjenvalgt for 1 år

·         Nestleder: Petter K. Ulvestad                                                                valgt for 2 år i 2011

·         Kasserer: Jan O. Lien                                                                            gjenvalgt for 2 år i 2012

·         Sekretær: Ola A. Rangsæter                                                                 valgt for 2 år i 2011

·         Styremedlem: John Andreas Storås                                                      valgt for 2 år i 2012

·         Styremedlem: Tor Bakke                                                                       gjenvalgt for 2 år i 2011

·         Styremedlem med web-ansvar: Tor S. Grønningsæter                         valgt for 2 år i 2011

·         Varamedlem: Leif Jon Masdal                                                               valgt for 1 år

 

·         Revisorer: Stein A. Roald og Tom Arild Eide                                         gjenvalgt for 1 år

 

·         Museums- og dokumentasjonskomité:

          Per B. Eliassen, Tor S. Grønningsæter og Einar Skjegstad                  gjenvalgt for 1 år

 

·         Valgkomité: Fridtjof Buset, Svein I. Myklebust og Tom Arild Eide.

 

Året 2012 ble trolig det mest aktive året i foreninga si historie, i alle fall med tanke på styrearbeid. Ved årsmøtet ble det gitt signal om at styret jobba med en mulig løsning for "tak over hodet"-problematikken, men uten at en kunne røpe noe mer konkret. Ellingsøy Ferje- og Billag sitt anlegg kom opp som alternativ allerede ved inngangen til 2012, men det tok tid før planene tok form.

 

I løpet av året har foreninga hatt flere medlemsmøter ute i regionen: Nettbuss-Fjord1 Buss Møre i Vågaveien, SafeRoad i Ørsta, og Vegsund Slip har hatt besøk av et høyst varierende antall RHF-medlemmer i løpet av året. Vognmannen 2012 ble det også invitert til tur til, men her var det kun 3 ihuga Vognmannsentusiaster som tok turen i egen regi.

 

Vår leder Jan Arild Refsnes hadde fra tidlig på året kontakt med leder i samferdselsutvalget i fylket, Oddbjørn Vatne, og markedsførte vårt behov for lagringsplass for materiellet, og finansiering av dette. Hans Olav Drabløs jobba med grep innen bransjebedriftene i området, for å finne løsninger som kunne hjelpe oss til å realisere et kjøp av bygg.

 

Ved styremøte i mai hadde mulighetene materialisert seg, og en hadde fått tilbud fra EFB med opsjon på 6 mnd, pris på oppunder 2 mill., og løfte om leieinntekter fra Fjord1 Buss Møre for leie av stasjoneringsrom og parkering ved anlegget på Ellingsøya. Det ble nå starta et omfattende arbeid med søknader til alle mulige stiftelser, fond, bedrifter i bransjen og lokalt på Ellingsøya, og ikke minst til samferdsels- og kulturavd. i fylkeskommunen.

 

RHF hadde landsmøtet på Røros i 2012, og fra Sunnmøre stilte LP-Mercedesen "Sparegrisen" med den faste turgjengen fra Mørebil, fra indre deltok Olav Øverland med sin Nord-Norge-buss, og fra bya/nordre stilte Volvoen fra Ellingsøyruta til utstilling gjennom flotte dager i Bergstaden Røros med meget behagelig vårtemperatur.

 

Under en høytidelig seremoni under festmiddagen på landsmøtehotellet, ble bl.a. Tor Sindre Grønningsæter tildelt "Walther J. Wolds hederspris". Denne prisen tildeles personer, bedrifter eller organ som har gjort en særskilt innsats til fremme for RHF. Tor Sindre har gjennom ei årrekke vært en krumtapp i drifta av RHF avd. Sunnmøre, med innsats på alle områder i drifta, så prisen er i aller høyeste grad fortjent! Vi vil atter gratulere, og takke Tor Sindre for den innsatsen han har lagt ned - og håper på fortsatt mange aktive år og engasjement fra den kanten!

 

I Vågaveien har RHF fått tilgang til 4 carportløp, og disse har blitt rydda og holdt i hevd gjennom året. NSB-kombi'en har gjennomgått ei djuptgående restaurering karosserimessig, og denne er ved årets utgang enda ikke avslutta. Et storarbeid som de største entusiastene kan ha stor ære av. Delelageret ved verkstedet i Vågaveien har blitt rydda, og ukurante deler er blitt pakka ned i flere pallebokser som venter på ny lagerplass.

 

I Furene har Veteranbussklubben i A/S Mørebil hatt tilgang til et hjørne av verkstedet gjennom høsten 2012, og fått stå inne med Scania'en T-1047 for smøring av nysveist ramme, legging av golv, osv. Ved årets utgang var golvet snart tett, og en har avtale om sying av seter, samt legging av golvbelegg til våren. Klubben tok også på seg å rydde det gamle delelageret ved Møre Auto A/S, da selskapet gikk inn i Team Verksted-kjeden. Også her ble det mange paller med deler til både små og store kjøretøy, så med pallene fra Vågaveien har en ca. 15 pallebokser som venter på nytt lager.

 

EFB-prosessen gikk naturlig nok litt i dvale i hardeste sommerferietida, dessverre uten at vi hadde fått svar fra viktige aktører som de fylkeskommunale organene. Vår opsjon var i ferd med å renne ut, men EFB var velvillige og ga oss ny frist til etter sommerferien. Vår kronerulling ga en del bidrag fra medlemmer, samt en del bedrifter var villig med. Likevel var det en hel del bedrifter som ikke en gang ga noen tilbakemelding. Flere fond og stiftelser ga avslag på våre søknader. Vi hadde stadige påtrykk inn mot fylket, for å få vår sak på dagsorden.

 

Så kom endelig vår sak opp i møte hos Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, og til tross for negativ innstilling - grunngitt i at kulturavdelinga ikke hadde sett seg råd til å bidra - ble det etter forslag fra leder Oddbjørn Vatne gjort enstemmig vedtak om å løyve kr. 300 000,- til kjøp av EFB-anlegget på Ellingsøya. Med dette vedtaket i ryggen, tok styret i RHF Sunnmøre beslutning om å ville legge fram sak til ekstraordinært årsmøte i foreninga, der en anbefalte kjøp av EFB-anlegget.

 

6. oktober ble det holdt ekstraordinært årsmøte i RHF avd. Sunnmøre, og de frammøtte vedtok enstemmig at foreninga skulle kjøpe EFB-anlegget og stifte et såkalt redusert aksjeselskap som skal stå som eier av bygget.

 

Mot slutten av 2012, ble det skrevet kjøpskontrakt med Ellingsøy Ferje- og Billag A/S for anlegget, og med den utrolige velviljen og tålmodighet som har vært vist fra selgers side, har det vært mulig å få til denne løsningen. Fylkesmidler og banklån ble ikke stilt til rådighet før inn i 2013, men kontrakt ble inngått i forståelse om dette. Forsikringer er tegnet, og leieavtaler er gjort fram til våren 2013 for vinterlagring og videreføring av leieavtale med entreprenør i garasjedelen av bygget. Ved nyttår stod sjåførrom og wc/dusj på EFB klart til innflytting, etter stor dugnadsinnsats spesielt fra Per Birger og Tor Sindre.

 

Foreningen fikk melding om at en har fått midler fra Stiftelsen Kjell Holm, til innredning og inventar til møterom i 2. etg. på EFB. Gjennom søknad til Norsk Kulturminnefond, ble Stiftelsen UNI søkt om midler til sikring og fornying av elektroanlegg ved EFB. Dette som en del av en søknad på over kr. 600 000,- i totalbudsjett. Under forutsetning av fullfinansiering, har vi fått positivt svar fra Stiftelsen UNI. Kulturminnefondet kunngjør sine tildelinger i april hvert år.

 

RHF Sunnmøre har skrevet avtale om disponering og lagring av T-1412, bygg nr. 1 fra Vest Karosseri levert til Stranda og Sykkylven Billag. Bussen er totalrenovert og eies av Vest Buss Norge, og skal ha tilhold på EFB. RHF Sunnmøre har påtatt seg enkelt vedlikeholdsarbeid på bussen. Avtalen er gunstig for begge parter, og gir oss en inntekt på kr. 1000,- /mnd i garasjeleie.

 

Innimellom alt arbeid med EFB, har foreninga gjennom den trofaste museumsgjengen vært med på "familiedag" og "førjulsdag" på Sunnmøre Museum også i år. Det vil være ei oppgave å klare å følge opp samarbeidet med Sunnmøre Museum og garasjen der, når vi nå får fullt fokus på eget anlegg på Ellingsøya. Dette håper vi å kunne greie på en god måte.

 

Når en ser tilbake på den omfattende prosessen som har ført til at RHF Sunnmøre ble eier av EFB-anlegget i 2012, så må Hans Olav Drabløs trekkes fram som en kreativ idémaker og avgjørende støttespiller. Likedan må vi nevne Kjetil Aarseth, styreleder i Ellingsøy Ferje- og Billag A/S, som har vært en utrolig tålmodig og forståelsesfull forhandlingspartner gjennom denne prosessen. Styret i RHF Sunnmøre, med leder Jan Arild Refsnes i spissen, har hatt mye arbeid og en god prosess i jobben fram mot resultatet.

 

Dessverre mistet vi på slutten av året vår gode støttespiller og medlem fra Ellingsøya, Hallvard Norvik, da han døde etter ei tids sykdom. Hallvard var svært entusiastisk i forhold til EFB-anlegget, og gjorde en stor innsats med å skaffe kapital fra lokale bedrifter på Ellingsøya, og knytte kontakter lokalt. Dette arbeidet hadde stor verdi. I 2012 døde også Einar Skjegstad. Et trofast RHF-medlem og en aktiv bidragsyter gjennom mange år, ikke minst når det gjaldt gjenreising av Spjelkavikrutegarasjen og arbeidet med vårt engasjement ved Sunnmøre Museum.

 

Medlemstallet har i 2012 gått fra 94 til 89 medlemmer. Vi har nå hatt en jevn medlemsnedgang i flere år, og vi får håpe at rekrutteringsarbeidet blir lettere når vi nå har eget anlegg og klubblokale. Til tross for tilbakegangen og tap av særskilt aktive medlemmer i året som gikk, ser RHF avd. Sunnmøre svært positivt på framtidsutsiktene, med lagringsplass for materiell og eget klubblokale, til drift og utvikling av foreninga videre framover.

 

 

Volda, 28.1.13

Ola A. Rangsæter, sekretær