INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I RHF LOKALAVD. SUNNMØRE

LAURDAG 6.10.12 KL. 1300. Stad: Ellingsøyruta ved rutebilanlegget på Ellingsøya.

 

Det vert sett opp skyss frå Moa bussterminal kl. 1230.

 

 

Sakliste:

 

1)         Godkjenning av innkalling og sakliste

2)         Val av møteleiar, referent og to til å skrive under referatet

3)         Kjøp av rutebilanlegget til Ellingsøy Ferje- og Billag A/S, og finansiering av kjøpet

 

Alle medlemar av Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre er velkomne, og vert oppmoda om å møte.

 

Vi ønskjer vel møtt!

 

 

Ålesund, 17.9.12

 

Med beste helsing

Styret i RHF avd. Sunnmøre