REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I
RUTEBILHISTORISK FORENING AVD. SUNNMØRE, lørdag 6.10.12
 
Tilstede: 13 medlemmer
Fullmakter: 3 stk.
TOTALT antall stemmeberettigede: 16 stk.
 
Møtet åpna med synfaring på bygget. Leder Jan Arild Refsnes ønska velkommen til årsmøtet.
 
Sak 1)       Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.
 
Sak 2)       Det ble bedt om forslag til følgende
                - Møteleder. Jan Arild Refsnes foreslått. Enstemmig.
                - Referent. Ola Rangsæter foreslått. Enstemmig.
                - Protokoll/underskrivere. Per Birger Eliassen og Stein A. Roald. Enstemmig.
 
Sak 3)      Kjøp av rutebilanlegget til Ellingsøy Ferje- og Billag A/S, og finansiering av kjøpet.
                Det ble delt ut styrets forslag til vedtak i fire punkt.
                Se vedlagte, underskrevne vedtakstekster.
                Alle vedtak gjort enstemmig i henhold til forslag fra styret, med endring i pkt. III og IV der
                eierselskapets navn er vedtatt som "Rutebilhistorisk Senter EFB u.s."
 
Møtet slutt kl. 1410.
 
Etter møtet ble det holdt stiftingsmøte/generalforsamling i Rutebilhistorisk Senter EFB u.s. Se eget
referat. (Utsatt til styremøte RHF Sunnmøre, 9.10.12)
 
Ellingsøy, 6.10.12
 
Ola A. Rangsæter                 Per Birger Eliassen                 Stein A. Roald
referent                                 for årsmøtet                             for årsmøtet