REFERAT ÅRSMØTE RHF SUNNMØRE 22.3.14  KL.1300
PÅ RUTEBILHISTORISK SENTER EFB
 
20 frammøtte med stemmerett, samt ein besøkande trønder - Kåre Karlsen frå RHF hovedstyret
 
1)    Leiar Jan Arild Refsnes ønskte velkomen, og orienterte om siste utvikling på RHS EFB:
- Møterom ferdig til bruk, berre smådetaljar på innreiing/veggpynt står att
- Elektro, nytt lysopplegg inne/ute gjennomført
- Tilskot og stønad til senteret
- Sularuteprosjektet v/Biggen, trekkvogn + semi
- NSB-kombien
- Storfjord RB (70`n)
 
2)    Jan Arild Refsnes vart vald til møteleiar
Ola Rangsæter vart vald til referent
Frode Drabløs og Kristoffer Emblem vart valde til å signere referatet saman med møteleiar.
 
3)    Innkalling samrøystes godkjent
 
4)    Årsmelding i år sett opp som Powerpoint-dokument, vist på skjerm, samrøystes godkjent
 
5)    Rekneskapen for 2013 gjennomgått og samrøystes godkjent
 
6)    Ingen vedtektsendringar
 
7)    Ingen innsende forslag
 
8)    Val
- Svein I. Myklebust leverte følgjande framlegg frå valkomitèen
         - Alle framlegg vart vedtekne med akklamasjon
         - Som ny valkomitè vart valt 
Etter ei økt med pizza og prat i verkstaden, vart det historisk attersyn på busselskapa som vart fusjonerte inn i Mørebil og Fjord1 Buss Møre, ved Ola Rangsæter.
 
Ellingsøya 22.3.14
 
 
Jan Arild Refsnes                Frode Drabløs                Kristoffer Emblem
møteleiar                              for årsmøtet                    for årsmøtet