Årsmøtereferat 2011

 

Det var igjen klart for årsmøte i RHF avd. Sunnmøre, og som vanleg siste åra, var det restauranten på Sunnmøre Museum som var møtestaden, ein mild tysdagskveld, 1.2.11 kl. 1900. 24 medlemer møtte fram.

 

Leiar Ola Rangsæter ønskte velkomen, og orienterte litt om arbeidet i hovedstyret med å søke statleg grunnstøtte frå Kulturrådet, som det også for 2012 vart søkt om. Hittil har ein – i likheit med mange andre kulturvernorganisasjonar – ikkje nådd fram med søknaden. Vi håpar at det vert napp for 2012! Løyvefritak er eit anna velkjent tema, og her kan det no vere grunn til å vere optimistisk. RHF avd. Trøndelag har oppnådd å få godkjent løyvefritak for ein del vogner, etter vurdering m.a. av ESA.

 

Det gode samarbeidet mellom RHF Sunnmøre og Sunnmøre Museum vart trekt fram, og skryt vart også gitt til museums- og dokumentasjonskomitéen vår, og i særdelesheit Tor Sindre Grønningsæter, som er ein solid allrounder og krumtapp i mykje av vår drift. At vi no er komne i gang med fine nettsider, er både Tor Sindre og også Inge Arnfinn Rønstad si forteneste. Avdelinga er no registrert i dei naudsynte register i Brønnøysund, og vi er allereie godt i gjenge med inntekt frå Grasrotandelen til Norsk Tipping. Kasserar Jan O. Lien har gjort godt arbeid for å få alt dette ordna.

    ·          Leiar: Jan Arild Refsnes, vald for 1 år

·         Nestleiar: Petter K. Ulvestad, vald for 2 år i 2011

·         Kasserar: Jan O. Lien, ikkje på val i 2011

·         Sekretær: Ola A. Rangsæter, vald for 2 år i 2011

·         Styremedlem: Leif Jon Masdal, ikkje på val i 2011

·         Styremedlem: Tor Bakke, gjenvald for 2 år i 2011

·         Styremedlem med web-ansvar: Tor Sindre Grønningsæter, vald for 2 år i 2011

·         Varamedlem: John Andreas Storås, vald for 1 år

 

·         Revisorar: Stein A. Roald og Tom Arild Eide, gjenvalde for 1 år

 

·         Museums- og dokumentasjonskomité:

           Per Birger Eliassen, Tor Sindre Grønningsæter og Einar Skjegstad, gjenvalde    for 1 år

 

·         Valkomité: Kristian Weiberg Olsen, Fridtjof Buset og Hallvard Norvik.

 

Alle val vart gjort med akklamasjon.

 

Etter at saklista var gjennomgått og valet var gjennomført, takka nyvald leiar Jan Arild Refsnes for tilliten. Svein Ove Flaten frå Sunnmøre Museum inviterte oss til å delta på ”teknisk dag” søndag 21. august. Her treng ein ikkje stille ”berre” med veteranbuss – alt teknisk er interessant. Primus, traktor, noko rart frå kjellarbuda eller loftet, gravemaskin, radioar; ein skal greie å få plass til det meste! Men sjølsagt er årgangskøyretøy svært velkomne, om det er lastebil, buss eller Morris Mini. Dersom nokon vil delta, så kan ein ta kontakt med museumskomitéen. Set av dagen, enten du vil stille ut eller kome på besøk!

 

Vi avslutta kvelden med jubileumsfilm frå Veøy Billag, utlånt frå Arve Øwre, og mimra vidare med Tor Bakke sine opptak frå turen til veteranbusstreffet i Førde i 1993.

 

Ola A. Rangsæter

referent