REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012

RHF avd. Sunnmøre avholdt sitt årsmøte for 2011 torsdag 1. mars 2012, i kafeteriaen på Sunnmøre Museum. 20 medlemmer hadde møtt opp. Leder Jan Arild Refsnes ønska velkommen.

Sak 1)
Innkalling godkjent uten merknader. Det blir lagt fram forslag om vedtektsendring til neste årsmøte, ang. å endre         innkallingsmåte, slik at kun de som ønsker årsmøteinnkalling pr. brev får dette, de øvrige vil få innkalling via epost.
 
Sak 2)  
Som møteleder ble foreslått og valgt Jan Arild Refsnes, referent Ola Rangsæter, til å underskrive årsmøtereferatet ble valgt Geir Refsnes og Øystein Hagen.
 
Sak 3)
Årsmelding for 2011 ble opplest av leder. Godkjent uten merknader.
 
Sak 4)
Regnskap for 2011 gjennomgått av kasserer. Overraskende godt utbytte av å ha meldt seg på Grasrotandelen fra Norsk Tipping. Så alle medlemmer og sympatisører oppfordres til å tippe så det svir - og naturligvis registrere seg med RHF Sunnmøre som grasrotmottaker!

Overskudd for 2011 er på kr 5410,67. Saldo på konto ved nyttår låg på ca kr 70000,-.   Refusjon for 98 medlemmer i 2011, var kr 9310,-. Godkjent ved akklamasjon.

Sak 5)
Statusgjennomgang for vognparken tilknytta RHF avdeling Sunnmøre:

           

Langsiktig, god lagring av bussmateriellet er et kjempeproblem, men vi har fått god hjelp av Hans Olav Drabløs med å skaffe til veie 4 løp i carportene i Vågaveien. Gamle Mørebil i Ørsta er overtatt av kommunen, så da blir T-1047 og Sparegrisen huslause hvis vi ikke greier å skaffe nye plasser i området, evnt. får laga carporter i Furene til vognene. Det arbeides stadig med å finne mer permanente løsninger for tilhold og innendørs materiellagring for RHF avd. Sunnmøre, men foreløpig har ikke styret noe konkret som kan taes stilling til.

Sak 6)
Ingen innkomne saker.
 
Sak 7)
Valg av nytt styre: Fridtjof Buset la fram forslag fra valgkomitéen:

 

      Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

---------------------------------------------------

Etter den formelle delen av møtet, ble det litt drøs før vi fikk pizza på borda, og starta bildekavalkade fra busselskapa på søre luten, fram til det utvida Mørebil-området med indre deler av Sunnmøre. En god del eldre bilder fra bl.a. Alfred Vatnes karosserifabrikk i Åmdalen i Ørsta, eldre bilder Volda-Ørsta-Vartdal, likedan en del eldre bilder fra selskapa på ytre søre; Petersen/Larsnes, Djupvik/Herøy, Moldskred/Ulstein og Bjåstad/Hareid. Tor Sindre Grønningsæter hadde satt opp et omfattende bildeutvalg sammen med undertegna referent, som stod for kommentarer. I tillegg hadde vi flere seniorer med i møtelyden, som kunne komme med supplerende kommentarer og opplysninger.

Det vart seine kvelden før vi kom gjennom alt, men kommentarer etterpå var at her var mye interessant av situasjonsbilder og busser som det var hyggelig å få gjensyn med.

 

Borgundgavlen, 1. mars 2012

 

Ola A. Rangsæter                  Geir Refsnes                          Øystein Hagen

referent                                  for årsmøtet                           for årsmøtet