HYGGELEG ÅRSMØTESAMLING I RHF AVD. SUNNMØRE 

Kantina på "Olas Truckstop"

Etter nokre år med årsmøtesamling på Rutebilhistorisk Senter EFB på Ellingsøya, var det no på tide med ei samling på "søre luten". Kantina hos Nettbuss i Furene i Volda er ein god stad å møtest, eit lyst lokale med brukbar plass, men på same tid intimt og med mykje god rutebilhistorie på alle veggar!

Laurdag 5. mars litt før oppmøtetid kl. 1200 ankom RHF Sunnmøre sin flotte SRB Vest Liner frå Harøyruta med 19 rutebilhistoriske entusiastar. Med dei frammøtte medlemane frå søre, vart vi 34 personar totalt. Kantina var velfylt då underteikna ønskte velkomen til Furene, og leiar Jan Arild Refsnes opna årsmøtet offisielt.

3

Dagsorden

Som møteleiar vart Jan Arild Refsnes valt, og som referent Ola A. Rangsæter. Protokollunderskrivarar vart Svein I. Myklebust og Asbjørn Grønnevik.

Innkallinga vart godkjent, og neste post var årsmeldinga for 2015. Denne har vore laga som Powerpoint-fil siste åra, med bilde saman med faktatekst. Årsmeldinga vart dermed gjennomgått som lysbildeframvising på skjerm, og vart supplert med detaljar frå nokre av medlemane i styret. Ein litt meir underhaldande måte å oppsummere fjoråret på, som vart godkjent utan merknad.

Kasserar Jan Ole Lien delte ut kopiar av reknskap og balanse for 2015, og gjekk gjennom tala. Vi har etablert EFB-senteret vårt som aksjeselskap, og dette gjer at ein må ta særlege omsyn økonomisk i høve foreningsdrifta. Drift av eit selskap etter aksjelova må gjerast nøyaktig, sjøl om det ikkje er tilsette i vårt AS. Det er krevande å ha både AS-økonomi og foreningsøkonomi, men vår autoriserte reknskapsførar for AS-et er ei solid støtte som går god for at vår økonomirapportering er i orden. Våre interne revisorar hadde gått gjennom foreningsreknskapen, og den vart godkjent utan merknad. 

I år var det ingen vedtektsendringar eller innkomne forslag, så vi gjekk rett over på siste post på programmet, som var val av nytt styre. Leif Jon Masdal i valkomitéen la fram følgjande framlegg:

Vårt nye styre

styre

Som ny leiar vart Jan Ole Lien valt, og ny kasserar vart Jan Arild Refsnes - dei to herrane bytte altså verv i styret. Det vart heller ikkje andre utskiftingar, der dei andre på val var styremedlem John Andreas Storås og varamedlem Fridtjof Buset. Begge våre revisorar Stein A. Roald og Tom A. Eide tok også gjenval, det same gjorde vår museums- og dokumentasjonskomité, der Tor Sindre Grønningsæter, Per Birger Eliassen og Kristoffer Emblem vart supplerte med Petter K. Ulvestad. Til slutt var det på tide å få på plass valkomité, og på spørsmål frå årsmøtet tok Leif Jon Masdal, Petter K. Ulvestad og Ove Moen gjenval. Alle val vart gjort samrøystes og utan motkandidatar.

Dei øvrige i styret, som ikkje var på val i år, er nestleiar Per Birger Eliassen, sekretær Ola A. Rangsæter, og styremedlemane Tor Bakke og Tor Sindre Grønningsæter.

Synfaring på området

1       2

Etter at det formelle var unnagjort, tok vi ein beinstrekk før maten kom på bordet. Mange nytta høvet til å ta ein luftetur ut i det fine veret, og det var mykje å kike på. I tillegg til den omtala SRB-farga Vest Liner'en, har RHF Sunnmøre også fått ein Vest Ambassadør av Nettbuss etter materiellgjennomgangen ved anbodsstarten på Søre Sunnmøre frå sist nyår. Ambassadøren er ein buss frå tidlegare Stranda og Sykkylven Billag, med det siste fargeskjemaet frå dette selskapet. Bussen ser i stor grad bra ut, sjøl om den i likheit med SRB-bussen har eit Volvo B10M-understell...

Vi låste også opp "nyehallen", der eit litt redusert dekklager gjer at det no er plass til både Mørebil T-1047 og "Sparegrisen" UE 28867. 1047 har no fått på plass nylakka stolrammer på nytt golvbelegg over ny dørk, ny bakre ramme og bakfjører. Nytrekte stolputer og ryggar ligg klare på innandørs lager. No står det att å gjere rustreparasjonar i fronten, så er bussen klar til ei heillakkering. Målet må vere å ha bussen klar att seinast til RHF Veteranbusstreff 2018, som skal gå på "heimebane" i Ulsteinvik (...då har bussen "berre" vore vekk frå treff kring 10 år!)

"Sparegrisen" har tent oss som ein god erstattar medan 1047 har vore under oppussing, og denne vesle Mercedes-bussen med Vest 3-påbygg er i god stand, men skal få ei lettare kosmetisk oppussing når 1047 er ferdig.

Årsmøtemat

Når folk hadde reist så langt som heilt "uta bya", skulle det berre mangle om vi ikkje serverte eit godt måltid. RHF Sunnmøre har no elles brukt å by på noko, også om årsmøtet har vore nord om fjorden!

I år var vi ekstra heldige, for vi hadde fått sjåførfruene Gerd Lid og Solveig "Sol" Walseth til å stå for matlaginga. Gerd og Sol har vore tilsette ved Coop sitt butikk-kjøken og ferskvareavdeling i Volda i ei årrekkje, så desse damene kan mat!! Dei har også vore med på utanlandsturane våre annakvart år, heilt sidan oppstarten i 2007. Mange av dei frammøtte under årsmøtet har vore med på mange turar, sist til England hausten 2015. Det vart på mange måtar som eit lite turtreff også, dette årsmøtet!

4    5

Ein aldeles nydeleg brennsnut vart sett på bordet, med påsmurt loff og vår lokale nasjonalsaft, Brænne leskedrikk Type Raud, som no er relansert og vert selt gjennom Coop-kjeden på Sunnmøre. Etter nokre omgangar med brennsnuten kom det skuffekaker på bordet, og vi starta ei bildeframsyning frå "OKB 2015".

6

Englandsturen

Mange i forsamlinga hadde altså vore med på RHF-turen til England hausten 2015, medan andre ikkje hadde høve til å vere med, og sette seg til rette for å få ein billedkavalkade frå dei stadane vi besøkte. London, Oxford, Gaydon, Leyland, Scarborough, Whitby, Goathland/"Aidensfield", og York var nokre av stadane vi besøkte. Jan Hanken hadde også med minnepinne med sine bilde, så vi fekk eit omfattande tilbakeblikk på fjorårets store reiseoppleving!

No var det tid for å bryte opp, og SRB'en vart lasta av mette og nøgde RHFarar. Vi som var vertskap takkar for besøket - ei hyggeleg stund!

Ola A. Rangsæter - referent og sekretær RHF Sunnmøre