RUTEBILHISTORISK SENTER EFB

Vognparken til Ellingsøy Ferje og Billag foran anlegget. Foto fra 1984, året før EFB gikk inn i Ålesund Bilruter.