Det gamle rutebilanlegget til

  Ellingsøy Ferje- og Billag på Stokke på

  Ellingsøya.

 

  Det er dette anlegget RHF avd. Sunnmøre

  nå har kjøpt og skal bygge opp til

  RUTEBILHISTORISK SENTER EFB

 

 

 

 

 

  Ellingsøy Ferje- og Billag drev også

  bensinstasjon.

  Det var Norsk Brændselolje som startet opp i 1961.

  (senere Norol) Fra starten på 90-tallet overtok Esso.

 

  Stasjonen har ikke vært i drift siste årene.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oppstillingsplassen foran anlegget hører

  også med til eiendommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inne på verkstedet.

  Her er det tre løp.

  Denne delen av bygget er isolert .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Verkstedet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. oktober 2012 ble det avholdt

  ekstraordinært årsmøte i RHF avd. Sunnmøre.

  Det ble her enstemmig vedtatt at foreningen skulle

  kjøpe det gamle anlegget til EFB.

 

 Noen av de som møtte på møtet

 foreviget fremfor Ellingsøybussen.

 

 

 

 

 

  Kaffeprat på lageret i andre etasjen.

  Fra venstre; Petter K. Ulvestad,

  Per Birger Eliassen og

  Tor Sindre Grønningsæter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arkivrommet til EFB i andre etasje.

  Dette skal bli et flott møte- og arkivrom

  for oss.

 

  Per Birger og Petter monterer

  nye sitteplasser.

 

 

 

 

 

 

 

  Pauserommet til sjåførene i første etasje.

  Dette rommet, og garderoben vil bli utleid

  til Nettbuss på nyåret.

  Sjåførene på Ellingsøya vil nå få tilbake sitt

  gamle tilholdssted.

 

  Halvard Norvik og Ola A. Rangsæter

  diskuterer de mange mulighetene

  vi vil få i dette bygget.

 

 

 

 

  Første veteranbuss (utenom Ellingsøybussen)

  rygger inn på grava. Denne gamle SSB bussen fra 1967, T-1412,

  bygg nr 1 fra Vest Karosseri vil bli fast inventar på senteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T-1412 trygt på plass på

  Rutebilhistorisk Senter EFB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Det blir en god del oppussingsarbeid på oss fremover.

  Det vi først startet med er pauserommet som skal utleies

  til Nettbuss.

  Per Birger Eliassen er en av de som allerede har hatt mange

  timer i kjeledressen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En annen kar som også har vært i drift med hammer

  og sag er Tor Sindre Grønningsæter

 

  Dette bildet er tatt i garderoben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kaffepausene er viktig når en holder på med

  dugnadsarbeid.

  Per Birger med en velfortjent pause.